Zajednički informacijski sustav o socijalnoj zaštiti EU

Slika /Direktorij 2/Slike od 111.23/MISSOC.png
Što je MISSOC?

EU-ov Zajednički informacijski sustav o socijalnoj zaštiti (MISSOC) pruža detaljne, usporedive i redovito ažurirane informacije o nacionalnim sustavima socijalne zaštite na engleskom, francuskom i njemačkom jeziku.

MISSOC dvaput godišnje (u siječnju i srpnju) objavljuje ažurirane informacije o sustavima socijalne zaštite u 27 država članica EU-a, Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj i Švicarskoj, uključujući:
 
  • usporedive tablice koje obuhvaćaju 12 glavnih područja socijalne zaštite: financije, zdravstvo, bolest, majčinstvo, invalidnost, starost, obiteljske mirovine, ozljede na radu i profesionalne bolesti, obitelj, nezaposlenost, zajamčena minimalna sredstva i dugotrajna skrb;
  • organizacijska struktura i kratki opisi strukture socijalne zaštite u 32 zemlje sudionice;
  • kratki opisi glavnih mjera socijalne zaštite za samozaposlene.


MISSOC je nadležan i za godišnje ažuriranje niza smjernica za nacionalne sustave socijalne sigurnosti koji se odnose na građane koji mijenjaju mjesto boravka unutar Europe.


Tko se koristi MISSOC-om?

MISSOC-om se koriste:
  • kreatori politika i dužnosnici
  • istraživači i studenti
  • osobe koje odlaze živjeti ili raditi u drugu europsku zemlju


Na koji se način ažuriraju informacije?

MISSOC-om koordinira Europska komisija uz pomoć tajništva koje je imenovala. Svaka uključena zemlja imenuje jednog ili dvoje korespondenata iz nacionalnih ministarstava ili institucija nadležnih za socijalnu sigurnost. Korespondenti periodički ažuriraju usporedive tablice i smjernice za nacionalne sustave socijalne sigurnosti.


Više o MISSOC-u možete saznati na sljedećoj poveznici.