Arhiva

Zapisnici sa sjednica Savjeta za mlade
Najave sjednica
Odluke i rješenja
Više informacija o Savjetu za mlade možete pronaći na niže navedenim linkovima:

1. Odluka o osnivanju Savjeta za mlade
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_09_102_2239.html

2. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta za mlade
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_05_56_1100.html

3. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Savjeta za mlade
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_03_19_444.html

4. Rješenje o imenovanju zamjenice predsjednika, članova, zamjenika članova i tajnice Savjeta za mlade
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_04_35_676.html

5. Rješenje o imenovanju zamjenice članice Savjeta za mlade
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_46_878.html

6. Rješenje imenovanju dijela zamjenika članova Savjeta za mlade
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_09_86_1690.html

7. Rješenje o razrješenju zamjenice članice Savjeta za mlade
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_46_877.html

8. Rješenje o razrješenju dijela zamjenika članova Savjeta za mlade
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_09_86_1689.html

9. Poslovnik o radu Savjeta za mlade
Poslovnik o radu Savjeta za mlade

10. Plan i program rada Savjeta za 2019. godinu
Plan i program rada Savjeta za 2019. godinu

11. Rješenje o razrješenju dijela članova i zamjenice članice Savjeta za mlade
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_02_13_250.html

12. Rješenje o imenovanju dijela članova i zamjenice članice Savjeta za mlade
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_02_13_251.html

13. Rješenje o razrješenju dijela zamjenika članova Savjeta za mlade
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_04_33_690.html

14. Rješenje imenovanju dijela zamjenika članova Savjeta za mlade
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_04_33_691.html

15. Javni poziv za prijavu članova i zamjenika članova savjeta mladih u Republici Hrvatskoj za uključivanje u rad Radne skupine za podršku savjetima mladih na općinskoj, gradskoj i županijskoj razini
O Pozivu možete pročitati ovdje.