Obrasci za godišnja izvješća JLP(R)S-a o savjetima mladih u 2022. godini

Obavijest jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
 
Obavještavamo predstavnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave da je od 4. siječnja 2023. godine dostupan pristup Obrascima za godišnja izvješća JLP(R)S-a o savjetima mladih u 2022. godini.

 
Temeljem članka 27. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine, 41/14) izvještajno razdoblje odnosi se na vrijeme od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine, a rok za dostavu izvješća je 30. travnja 2023. godine.