Izrada programa rada savjeta mladih

Središnji državni ured za demografiju i mlade, u suradnji s Hrvatskom zajednicom županija, Udrugom gradova u Republici Hrvatskoj, Koordinacijom županijskih savjeta mladih Republike Hrvatske i Udrugom Info Zona, izradio je predložak za izradu programa rada savjeta mladih.

Predložak za izradu programa rada savjeta mladih je pomoćni alat koji mogu koristiti savjeti mladih u planiranju aktivnosti na godišnjoj razini. Izrađen je u svrhu olakšavanja izrade programa rada i sadrži smjernice za sadržaj samih programa kako bi oni bili što operativniji, s jasnim aktivnostima, rokovima provedbe i pokazateljima rezultata. Prednost u korištenju ovog predloška je i ujednačavanje programa rada savjeta mladih kako bi se olakšala suradnja savjeta mladih i dijeljenje dobre prakse. Korištenjem predloška pri izradi programa rada potiče se i usmjerava na promicanje i zagovaranje prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini.