Javna nabava

Slika /Direktorij 1/folder-626334_1920.jpg

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Plan nabave te Pravilnik o jednostavnoj nabavi.

Plan nabave Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade 

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017), Plan nabave Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade i sve njegove promjene objavljene su u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (https://eojn.hr/).
 
Sukladno članku 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017), Registar ugovora i sve njegove promjene objavljuju se u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (https://eojn.hr/).
 

Pravilnik o jednostavnoj nabavi 

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16) Središnji državni ured za demografiju i mlade donio je Pravilnik o jednostavnoj nabavi.
Pravilnik možete pročitati ovdje.  


Obavijest o nepostojanju sukoba interesa sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16)
 
Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), Središnji državni ured za demografiju i mlade, kao naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) ili s njim povezane osobe, u smislu članka 77. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), u sukobu interesa.
 

Podaci o naručitelju: 

Središnji državni ured za demografiju i mlade
Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb
Telefon: +385 1 555 7111
              +385 1 555 7013 
Fax: +385 1 555 7224
E-mail: nabava@demografijaimladi.hr

OIB: 63214615893 
MB: 5292441