Postupci javne nabave u tijeku

Objavljene postupke javne nabave moguće je pregledati u Narodnim novinama na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/).

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u lijevom izborniku klikne se na polje „Objave JN“ zatim polje „Jednostavna tražilica“ te se u polje pod „Naručitelj“ upiše: „Središnji državni ured za demografiju i mlade“, kako bi se dobio popis objavljenih dokumenata vezanih za javnu nabavu.


 
  • Usluga održavanja informatičko-komunikacijskog sustava ev.br. JN-1/2024
 
Temeljem Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16 i 114/22) Središnji državni ured za demografiju i mlade provodi otvoreni postupak javne nabave usluge održavanja informatičko-komunikacijskog sustava koji je objavio u EOJN RH, broj objave: 2024/S F02-0001522.

Detalje objave možete vidjeti na linku: https://eojn.hr/tender-eo/2607

 
  • Usluga zakupa medijskog prostora ev.br. JN-7/2023

Temeljem Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16 i 114/22) Središnji državni ured za demografiju i mlade provodi otvoreni postupak javne nabave usluge zakupa medijskog prostora koji je objavio u EOJN RH, broj objave: 2023/S 0F2-0048700.

Detalje objave možete vidjeti na linku https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=8287533.