Završeni postupci jednostavne nabave

Poziv na dostavu ponude za usluge medijskog oglašavanja / zakupa medijskog prostora
Sukladno članku 7. stavku 8. Pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 030-01/20-01/2, URBROJ: 519/1-20-1 od 8. rujna 2020. godine, u postupku jednostavne nabave usluge medijskog oglašavanja / zakupa medijskog prostora („Dječja kartica“), evidencijski broj JDN-2/2020, objavljuje se Poziv na dostavu ponude zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Poziv na dostavu ponude možete vidjeti ovdje.

Postupak jednostavne nabave usluge oglašavanja projekta e-Dječja kartica
Sukladno članku 7. stavku 8. Pravilnika o jednostavnoj nabavi Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, KLASA: 030-01/20-01/2, URBROJ: 519/1-20-1 od 8. rujna 2020. godine i Pravilnika o izmjeni Pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 030-01/20-01/2, URBROJ: 519-02-1/1-21-2 od 16. travnja 2021. godine, u postupku jednostavne nabave usluge oglašavanja projekta e-Dječja kartica, evidencijski broj JDN-8/2021, objavljuje se Poziv na dostavu ponude zainteresiranim gospodarskim subjektima.
Postupak jednostavne nabave usluge održavanja informatičko-komunikacijskog sustava Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade u 2021./2022.
Sukladno članku 7. stavku 8. Pravilnika o jednostavnoj nabavi Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, KLASA: 030-01/20-01/2, URBROJ: 519/1-20-1 od 8. rujna 2020. godine i Pravilnika o izmjeni Pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 030-01/20-01/2, URBROJ: 519-02-1/1-21-2 od 16. travnja 2021. godine, u postupku jednostavne nabave usluge održavanja informatičko-komunikacijskog sustava Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade u 2021./2022., evidencijski broj JDN-12/2021, objavljuje se Poziv na dostavu ponude zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Poziv na dostavu ponude možete vidjeti ovdje.
Postupak jednostavne nabave usluge provođenja medijske kampanje / zakupa medijskog prostora za dodjelu priznanja „Poslodavac prijatelj obitelji“ 2021.
Sukladno članku 7. stavku 8. Pravilnika o jednostavnoj nabavi Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, KLASA: 030-01/20-01/2, URBROJ: 519/1-20-1 od 8. rujna 2020. godine i Pravilnika o izmjeni Pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 030-01/20-01/2, URBROJ: 519-02-1/1-21-2 od 16. travnja 2021. godine, u postupku jednostavne nabave usluge provođenja medijske kampanje / zakupa medijskog prostora za dodjelu priznanja „Poslodavac prijatelj obitelji“ 2021., evidencijski broj JDN-5/2021, objavljuje se Poziv na dostavu ponude zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Poziv na dostavu ponude možete vidjeti ovdje.

I. izmjena Poziva na dostavu ponude - možete preuzeti ovdje.

Gospodarski subjekti s kojima Središnji državni ured za demografiju i mlade ne smije sklopiti ugovor o jednostavnoj nabavi u ovom postupku: Communicato, obrt za komunikacijsko savjetovanje i usluge, vl. Krešimir Sočković, Zagreb, Ulica Marijana Dragmana 3, MBO: 98187520.
Poziv na dostavu ponude za nabavu usluge izrade stručnih analiza i podloga za izradu strateških dokumenata i propisa u području demografije u Republici Hrvatskoj