Postupci jednostavne nabave koji su u tijeku


  • Odluka o odabiru ponude za nabavu usluge izrade i održavanja mrežne stranice demografija.info

Odluku možete vidjeti ovdje
 
  • I. izmjena Poziva na dostavu ponude za nabavu usluge izrade i održavanja mrežne stranice demografija.info

Sukladno članku 14. stavku 3. Pravilnika o jednostavnoj nabavi Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, KLASA: 406-01/23-01/14, URBROJ: 519-02-1/2-23-2 od 16. veljače 2023. godine, u postupku jednostavne nabave usluge izrade i održavanja mrežne stranice demografija.info, evidencijski broj JDN-26/2023, objavljuje se I. izmjena Poziva na dostavu ponude zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Poziv na dostavu ponude možete vidjeti ovdje.
 
  • Poziv na dostavu ponude za nabavu usluge izrade i održavanja mrežne stranice demografija.info

Sukladno članku 14. stavku 3. Pravilnika o jednostavnoj nabavi Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, KLASA: 406-01/23-01/14, URBROJ: 519-02-1/2-23-2 od 16. veljače 2023. godine, u postupku jednostavne nabave usluge izrade i održavanja mrežne stranice demografija.info, evidencijski broj JDN-26/2023, objavljuje se Poziv na dostavu ponude zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Poziv na dostavu ponude možete vidjeti ovdje.
 
  • Poziv na dostavu ponude za nabavu usluge izrade vizualnog identiteta i komunikacija aktivnosti Nacionalne kampanje za promicanje pozitivnog i ravnopravnog roditeljstva
 
Sukladno članku 7. stavku 8. Pravilnika o jednostavnoj nabavi Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, KLASA: 030-01/20-01/2, URBROJ: 519/1-20-1 od 8. rujna 2020. godine i Pravilnika o izmjeni Pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 030-01/20-01/2, URBROJ: 519-02-1/1-21-2  od 16.travnja 2021. godine, u postupku jednostavne nabave usluge izrade vizualnog identiteta i komunikacija aktivnosti Nacionalne kampanje za promicanje pozitivnog i ravnopravnog roditeljstva, evidencijski broj JDN-20/2023, objavljuje se Poziv na dostavu ponude zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Poziv na dostavu ponude možete vidjeti ovdje.
 
  • Poziv na dostavu ponude za nabavu usluge strateškog i komunikacijskog savjetovanja te operativna provedba komunikacijskih aktivnosti tijekom provedbe komunikacijske strategije Strategije demografske revitalizacije Republike Hrvatske do 2023. godine

Sukladno članku 7. stavku 8. Pravilnika o jednostavnoj nabavi Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, KLASA: 030-01/20-01/2, URBROJ: 519/1-20-1 od 8. rujna 2020. godine i Pravilnika o izmjeni Pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 030-01/20-01/2, URBROJ: 519-02-1/1-21-2  od 16.travnja 2021. godine, u postupku jednostavne nabave usluge strateškog i komunikacijskog savjetovanja te operativna provedba komunikacijskih aktivnosti tijekom provedbe komunikacijske strategije Strategije demografske revitalizacije Republike Hrvatske do 2023. godine, evidencijski broj JDN-21/2023, objavljuje se Poziv na dostavu ponude zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Poziv na dostavu ponude možete vidjeti ovdje.