Dnevnik 2 HTV-a, Dnevnik Nove TV i RTL Danas o Međunarodnom danu mladih

Slika /Fotografije 3/Izjava_međunarodni dan mladih.png

Mladima je potrebno omogućiti da lakše dođu do svojeg stambenog prostora i to putem najma, istaknula je državna tajnica za demografiju i mlade Željka Josić u izjavi za medije povodom obilježavanja Međunarodnog dana mladih.

„To se može postići najmom po subvencioniranoj cijeni koji će biti prilagođen mladima koji izlaze na tržište rada i onome što trenutno nije aktualno, a za što se borimo da se promijeni, to su njihovi ugovori o radu.“

Dnevnik 2, HTV, 12.8.2021.
 


RTL Danas, 12.8.2021.
 

Dnevnik Nove TV, 12. 8.2021. 
.